Pricelist Toyota Agya
AGYA 1.2 G M/T  180.000.000
AGYA 1.2 G CVT 196.800.000
AGYA 1.2 GR SPORT M/T (One Tone) 242.100.000
AGYA 1.2 GR SPORT M/T (Two Tone) 244.600.000
AGYA 1.2 GRSPORT CVT (One Tone) 258.900.000
AGYA 1.2 GR SPORT CVT (Two Tone) 261.400.000
Pricelist Toyota Calya
CALYA 1.2 E MT 174.660.000
CALYA 1.2 G MT 179.560.000
CALYA 1.2 G AT 193.700.000
Pricelist Toyota Avanza
AVANZA 1.3 E M/T 243.050.000
AVANZA 1.3 E CVT 257.850.000
AVANZA 1.5 G M/T 266.050.000
AVANZA 1.5 G CVT 280.650.000
Pricelist Toyota Rush
RUSH 1.5 G M/T 292.200.000
RUSH 1.5 G A/T 303.000.000
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT 304.700.000
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT 315.400.000
Pricelist Toyota Veloz
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) 297.050.000
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) 298.050.000
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) 312.700.000
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) 314.200.000
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) 321.550.000
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) 323.050.000
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) 343.550.000
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) 345.550.000
Pricelist Toyota Raize

 

RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE 240.200.000
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE 254.900.000
RAIZE 1.0 TURBO G M/T ONE TONE 259.400.000
RAIZE 1.0 TURBO G CVT ONE TONE 274.300.000
RAIZE 1.0 TURBO GR SPORT CVT ONE TONE 288.200.000
RAIZE 1.0 TURBO GR SPORT CVT TWO TONE 290.800.000
RAIZE 1.0 TURBO GR SPORT CVT TSS ONE TONE 309.990.000

 

Pricelist Toyota Innova Zenix Gasoline, Hybrid & Kijang Innova REBORN

 

Innova Zenix 2.0 G CVT 431.300.000
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) 434.300.000
Innova Zenix 2.0 V CVT 477.200.000
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) 480.200.000
Innova Zenix 2.0 G HV CVT 478.200.000
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) 481.200.000
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT 555.300.000
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) 558.300.000
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS 631.500.000
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) 634.500.000
KIJANG INNOVA REBORN 2.0 G M/T BSN 385.350.000
KIJANG INNOVA REBORN 2.4 G M/T DSL 412.550.000
KIJANG INNOVA REBORN 2.4 G A/T DSL 429.700.000
Pricelist Toyota Yaris Cross Gasoline & Hybrid
YARIS CROSS 1.5 G M/T 353.900.000
YARIS CROSS 1.5 G CVT 366.900.000
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS 410.600.000
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) 413.100.000
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS 419.900.000
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PREMIUM COLOR) 422.900.000
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS NON PREMIUM COLOR 443.500.000
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS PREMIUM COLOR 443.500.000
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (TWO TONE COLOR) NON PREMIUM COLOR 456.850.000
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (TWO TONE COLOR) PREMIUM COLOR 457.850.000
Pricelist Toyota Fortuner
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T   625.000.000
FORTUNER 2.8 VRZ GR SPORT 4x2 A/T   643.850.000
FORTUNER 2.8 VRZ GR SPORT 4x4 A/T (ONE TONE COLOR) 733.750.000
FORTUNER 2.8 VRZ GR SPORT 4x4 A/T (TWO TONE COLOR) 738.750.000
Pricelist Toyota Hiace
HI ACE COMMUTER M/T 572.330.000
HI ACE PREMIO 2.8 M/T 663.350.000
Pricelist Toyota Hilux

 

HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T 292.430.000
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T 312.600.000
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4X4) DSL M/T 414.980.000
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4x4) DSL M/T 450.830.000
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) DSL M/T 483.830.000
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) DSL A/T 534.330.000

 

Pricelist Toyota C-HR

C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color)

600.700.000

C-HR 1.8 HV A/T  (Premium Color)

602.200.000

Pricelist Toyota Corolla Cross

 

COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) 571.700.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T  (Premium Color) 574.700.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) 611.900.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T  (Non Premium Color) (Dual Tone) 615.400.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T  (Premium Color) (Dual Tone) 616.900.000

 

Pricelist Toyota Yaris
YARIS 1.5 S MT GR SPORT 3 Airbags 316.150.000
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT3 Airbags 328.250.000
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags                  monotone 338.800.000
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags                   bitone 342.800.000
Pricelist Toyota Vios
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) 365.900.000
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) 367.400.000
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) 379.100.000
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) 380.600.000
Pricelist Toyota Corolla Altis
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) 569.300.000
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) 623.100.000
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) 572.300.000
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) 626.100.000
Pricelist Toyota Camry
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) 803.300.000
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) 806.300.000
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) 945.400.000
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) 948.400.000
Pricelist Toyota Voxy
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) 613.000.000
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) 616.000.000
Pricelist Toyota Alphard & Vellfire

 

NEW ALPHARD 2.5 G (Non Premium Color) 1.598.400.000
NEW ALPHARD 2.5 G (Premium Color) 1.601.900.000
NEW ALPHARD 2.5 G CVT HYBRID (Non Premium Color)
1.676.600.000
NEW ALPHARD 2.5 G CVT HYBRID (Premium Color)
1.680.100.000

 

Pricelist Toyota GR 86
GR 86 2.4L M/T 1.002.900.000
GR 86 2.4L A/T 1.040.900.000
Pricelist Toyota Supra
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T 2.197.300.000
Pricelist Toyota BZ4X
BZ4X (One Tone Color) 1.191.400.000
BZ4X (Two Tone Color) 1.199.400.000
Pricelist Toyota Land Cruiser
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) 2.530.000.000
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T  (Premium Color) 2.532.900.000
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T  (Non Premium Color) 2.666.800.000
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T  (Premium Color) 2.669.800.000